Mi a coaching?

A coaching fogalma az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti életbe.

Eredetileg csak a sportban használták: a coach az edző, a coaching pedig az edző által végzett támogató munka.Tim Gallwey, angol teniszszakértő az 1970-es években hozta nyilvánosságra a coaching elméleti alapjait tartalmazó Inner Game elméletét, amelyet eleinte a sportélet, később az üzleti élet szereplői is egyre szélesebb körben alkalmaztak. Szerinte az edző célja a sportoló teljesítménynövelésének segítése, javítása. Munkája révén abban támogatja játékosát, hogy a sportoló a teljesítménye útjában lévő akadályokat képes legyen felismerni és elgördíteni.
Az üzleti életben működő coach hasonló szerepet tölt be, mint a sportedző, legfőbb célja, hogy ügyfelét a lehető legjobb teljesítmény elérésére ösztönözze. A coachingnak sokféle meghatározása van. Találkozhatunk olyan megfogalmazásokkal, melyek a coaching együttműködő és párbeszédes jellegére helyezik a hangsúlyt, más definíciók viszont a coaching kettős céljára, a teljesítmény növelésére és a tanulás ösztönzésére.
Alapvető feltétel, hogy a coach és ügyfele között erőteljes bizalmi szövetség jön létre. A cél elérése érdekében többféle stratégiát dolgoznak ki közösen.A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint:
A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége.
Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.
A coaching folyamat eredménye az ügyfél eredménye, azaz szándékának, választásának és akcióinak a következménye, amelyet a coach, mint a folyamat szakértője támogatott.Ez a meghatározás érvényes a business coachingra és a life coachingra egyaránt. A business coaching többek között a munkahelyi teljesítmény növelésére, a profizmus fejlesztésére helyezi a hangsúlyt – többnyire a munkáltató megbízásából. Ez a fogalom régebben kizárólag a felső vezetők részére nyújtott szolgáltatásként, azaz executive coachingkent vált ismertté. Mára már köztudott, hogy a business coaching általánosabb formában nem csak a szervezet legfelsőbb szintjén dolgozóknál, hanem minden más szinten is jó befektetés. Vannak cégek, amelyek belső coachot is alkalmaznak, de többségük külső coachot bíz meg a semlegesség és a nagyobb rálátás előnyei miatt.

A business coaching lehet:

  • Felsővezetői (executive) coaching: a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állókat segíti speciális dilemmái feloldásában, gyakran olyan kérdések átgondolásában, amelyeket nem tud másokkal megosztani, és erősíti tisztánlátását aktuális vagy stratégiai lépések megtételénél.
  • Középvezetői coaching: a középvezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztésére szolgál, olyan esetekben, amikor a vezető a rutin-szerű működésében változást szeretne; új stílust, új eszközöket akar kialakítani, és a coaching védett keretei között szeretné azokat tesztelni, kipróbálni.
  • Csoportos coaching: amikor a különböző cégek vagy területek vezetői egy körben gyűlnek össze, és a coach moderálásával saját esetükön, helyzetükön, megoldásra váró feladatukon keresztül beszélik meg tapasztalataikat, és cserélnek véleményt.
  • Team coaching: egy konkrét projekttel kapcsolatos problémák megoldásánál nyújt támogatást a projekt team-tagjainak. Eredményesen alkalmazható többek között megváltozott vezetői team együttműködésének kialakításánál, új erőtartalékok feltárásánál és optimális megoldások közös keresésénél.

life coaching

abban segíti ügyfelét, hogy megtervezze a jövőjét, nem pedig abban hogy túllendüljön a múltján. A megkülönböztetés a life coaching és a business coaching között arra utal, hogy a life coaching során a kliens életének bármely, vagy akár minden területét érinthetik azok a célok, amelyek a vágyai, álmai megvalósulását jelentik és megelégedettséget hoznak számára.
A life coach támogató elismeréssel ösztönzi ügyfelét arra, hogy mozgósítsa belső erőforrásait, higgyen saját nagyszerűségében, és főként abban, hogy megtalálja a célhoz vezető utat. A life coach a kliens teljes személyiségét bevonja a coaching folyamatba, amelynek végére sokkal elégedettebb, kiegyensúlyozottabb lesz, hatékonyabban és tudatosabban élheti az életét.A business- és life coaching között a különbség sokszor abban van, hogy az elérendő cél, a fejlődés a kliens életének melyik területét érinti; csak a munkáját, vagy az életének más dimenzióit is. Ezek legtöbbször nem is függetlenek egymástól. Bármelyik is legyen a fókuszban, az igazán hatékony fejlődés megkívánja az egyensúlyt a munka és az élet más területei között.

Szeretnék érdeklődni……

Hozzászólások lezárva.